Tillgänglighet

GlaxoSmithKline arbetar ständigt med att säkerställa att innehållet på denna webbplats är tillgängligt för en så bred besökarbas som möjligt, oavsett förmåga.

Vår uppfattning är att denna webbplats uppfyller eller överträffar kraven i nivå A-kriterierna för "World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines".

Textstorlek

Man kan anpassa textstorleken genom att använda webbläsarens textstorleksfunktion: i många webbläsare är funktionen tillgänglig genom att man väljer "Visa" -> "Textstorlek", eller genom att man trycker på Ctrl + och Ctrl - på tangentbordet.

Alternativ text för bilder

Alla tillämpliga bilder har tilldelats alternativ text.

Rubrikelement

HTML-rubrikelement har använts för att illustrera sidstruktur, med stöd i hjälpteknologier som gör det möjligt att navigera från rubrik till rubrik.

Länktext

Alla hyperlänkar bör vara förståeliga när de tas ur sitt sammanhang, och hyperlänkar presenteras tydligt i ett annat typsnitt än vad som används i löptexten.

JavaScript-neutralitet

Där JavaScript eller andra scripts används för navigering eller funktionalitet har en alternativ mekanism tillämpats för det fall att din läsare inte stödjer dessa scripts.

Färgkontrast

Vi har provat olika färgkombinationer för text och bakgrund för att säkerställa att kontrasten är tillräcklig och vi har också säkerställt att hänvisningar till information inte sker enbart genom färger.

Stilmallar

Vi har använt Cascading Style Sheets (CSS) för att styra presentationen av sidor och vi har använt noggrant strukturerad innehållsmärkning. Om stilmallar inte stöds eller är avstängda, går det fortfarande att anropa och läsa information på webbplatsen.

PDF:er

Det finns ett flertal HTML-versioner av PDF:er på denna webbplats, men om du vill använda en skärmläsare för att läsa PDF-dokument, finns det mer information här: Adobe Accessibility Resource Center.