Munhygienprodukter från Pro-Emalj innehåller inte triklosan. Munhygienprodukter från GlaxoSmithKline (GSK) innehåller i allmänhet inte triklosan.